Kjøp boka
Strategisk innholdsdesign med kjernemodellen

«Hvis du skal velge ett kurs i digital strategi / innholdsstrategi / innholdsdesign, så er er kjernemodellen med Are Halland top of the list!»

- Terje Mjåset, digital innholdsrågiver

Ein effektiv introduksjon til kjernemodellen 

Lær deg den enkle oppskrifta for å lage brukarvennlege nettsider, produkter og tenester med høg strategisk verdi!

Kjernemodellen hjelper deg å

 • tenke strategisk og brukarorientert samtidig
 • sjå tenesta di i eit heilheitsperspektiv
 • samarbeide på tvers av siloar og fagområder
 • sette innhaldet i sentrum
 • starte med det viktigaste
 • gjere det enkelt og konkret

Les meir om kjernemodellen her

Om kurset

På dette effektive 3-timerskurset lærer du deg det du treng å vite for å kome i gang med å bruke modellen i din eigen organisasjon.

Opphavsmannen forklarer deg metoden trinn for trinn gjennom praktiske øvelsar. Opplegget er ein forbedra utgave av ein workshop som har blitt brukt på konferansar som Confab og Yggdrasil

Kurset gir også grunnlag for å gå vidare på MASTERCLASS i kjernemodellen, der du også kan bli sertifisert fasilitator av kjerneverksted.

Kven passar kurset for?

Kurset passar for deg som ønsker ein praktisk metode for å skape brukarfokusert innhold og funksjonalitet med høg strategisk verdi.

Til dømes:

 • nettredaktørar og innholdsdesignarar som ønsker å involvere nøkkelpersoner i organisasjonen i å skape innhald av høg kvalitet
 • konsulentar og markedsførarar som ønsker involvere kunden og skape forankring og eigarskap til prioriteringar i prosjektet
 • prosjektleiarar og smidigcoachar som ønsker å skape ei omforent forståing av prioriteringar i tverrfaglege team
 • designarar og tenestedesignarar som ønsker ein deltakande designmetodikk for å ta kundereisen ned på jorda og skape framdrift og forankring

Sjølv om du kjenner kjernemodellen godt fra før, vil du ha stort utbytte av å lære deg dei seinaste oppdateringane i malar og relaterte metoder.

Kurshaldar

Are Gjertin Urkegjerde Halland er opphavsmannen til kjernemodellen. Han har jobba med digital strategi, kommunikasjon og design i eit kvart århundre og blir rekna som ein nestor innanfor fagfelta brukartesting, informasjonsarkitektur og innhaldsdesign.

Fra 2006 til 2018 jobba han i Netlife Design, der han etablerte kjernemodellen som ein hjørnesteinsmetodikk. I 2019 jobba han i UX- og innovasjonsavdelinga i FINN, før han starta for seg selv som uavhengig rådgjevar og "kjernekar" i 2020.

Har er også medforfattar av boka "Kjernemodellen - et praktisk verktøy for å lage bedre digitale tjenester" (Kraft forlag 2021).

Les meir om Are her

Praktisk informasjon

 • Pris
  • 3200 inkl mva ved påmelding før 1. august
  • 3700 inkl mva ved påmelding før 25. august
  • Full pris 4200 inkl mva
 • Rabattar
  • 10% rabatt ved fleire enn 2 påmeldte fra samme organisasjon
  • 20% rabatt ved fleire enn 5 påmeldte.
 • Fysisk kurs (Oslo)
 • Onlinekurs (Zoom/Miro)
  • Torsdag 1. september kl 09-12.00
 • Spørsmål? Kontakt Are på [email protected] eller på mobil 908 70 026
Gå til påmelding Oslo 30. august
Gå til påmelding Online 1. september

 

Sagt av kursdeltakere

«Thank you for an amazing workshop — the perfect blend of informational, interactive and inspirational!»
Ann Key, Content Strategy Team Lead, Aha Media Group

 «Et virkelig matnyttig kurs om en resultatfokusert modell!»
Linn Hustad, senior designer i Gnist Design

«Jeg sitter igjen med et godt verktøy som jeg skal ta i bruk hos kunder for å skape forankring og bevisstgjøring på hva som faktisk er viktigst.»
Karianne Ormseth, rådgiver i Egde Consulting

«Det faglige innholdet var helt i verdensklasse.»
Jarle Stokland, webredaktør i NVE

 

 

Sagt om kjernemodellen

«Kjernemodellen er det smarteste verktøyet du kan bruke når du skal jobbe med de viktigste områdene i tjenesten din, på nettsiden din eller i nettbutikken din.»
Are W. Sandvik, kommunikasjonssjef i ShiftX

«Kjernemodellen virker. I all sin enkelhet, og med all sin kraft, gjør den oss i stand til å balansere brukerne sine oppgaver med våre egne mål. For oss har den vært helt sentral i arbeidet med å gjøre kundeorientering til noe mer enn tomprat.»  
Torstein Aas-Hansen, digital sjefredaktør i Gjensidige

«Alle som jobber med nettsider bør lære seg kjernemodellen.»
Anders Hakstun, UX- og informasjonsstrategi i Bouvet