Kjøp boka
Kjernemodellen MASTERCLASS med sertfisering - Oslo, 24.-25. mars - Maks 12 deltakere

Oslo 19.-20. januar 2023

Lær deg kjernemodellen til fingerspissane!

På dette eksklusive kurset lærer du deg å bli trygg på korleis du kan rigge, forberede og gjennomføre gode prosessar med kjernemodellen for å få maksimal effekt i din eigen organisasjon.

 • Lær deg å utnytte heile krafta i kjernemodellen
 • Jobb med dine eigne problemstillingar
 • Bli trygg på metoden og prosessen
 • Bli sertifisert fasilitator av kjerneverksted (OBS! Dette krever også gjennomføring av praktisk oppgave)
 • Full tilgang til eksklusivt forum for erfaringsdeling

Vi tek utgangspunkt i kunnskapsnivået og problemstillingane til kvar enkelt kursdeltakar, og skreddersyr opplegget slik at vi får gått i dybden på problemstillingane som du står overfor i din organisasjon. 

Ved å lære deg å fasilitere gode prosesser med kjernemodellen kan du oppnå effektar som:

 • felles forståing av prioriteringar på tvers av siloar og fagkompetansar
 • auka forståing for brukarperspektiv og strategi i organsiasjonen
 • sjå produkta og tenestene de jobbar med i eit heilheitsperspektiv
 • starte med det viktigste, og gjere det enkelt og konkret

Kven passar kurset for?

Kurset passar for deg som ønsker ein praktisk metode for å skape brukarfokusert innhold og funksjonalitet med høg strategisk verdi.

Til dømes:

 • nettredaktørar og innholdsdesignarar som ønsker å involvere nøkkelpersoner i organisasjonen i å skape innhald av høg kvalitet
 • konsulentar og markedsførarar som ønsker involvere kunden og skape forankring og eigarskap til prioriteringar i prosjektet
 • prosjektleiarar og smidigcoachar som ønsker å skape ei omforent forståing av prioriteringar i tverrfaglege team
 • designarar og tenestedesignarar som ønsker ein deltakande designmetodikk for å ta kundereisen ned på jorda og skape framdrift og forankring

Sjølv om du kjenner kjernemodellen godt fra før, vil du ha stort utbytte av å lære deg dei seinaste oppdateringane i malar og relaterte metoder.

Krav til deltaking

Dette er eit vidaregående kurs for deg som har god kjennskap til kjernemodellen fra før.

Vi fokuserar på å jobbe praktisk med eigne caser, gi konkrete tilbakemeldingar til kvarandre og bli trygge på korleis metoden kan praktiserast.

For å bli med kurset må du enten ha:

Mulighet for sertifisering

Etter gjennomført masterclass kan du søke om å bli "sertifisert moderator av kjerneverksted". For å bli sertifisert må du planlegge og gjennomføre eit faktisk kjerneverksted, og skrive ein kort rapport med erfaringar. 

Praktisk informasjon

 • Pris: 12.400 inkl mva.
 • Rabattar: 10% rabatt ved fleire enn 2 påmeldte fra samme organisasjon, 20% rabatt ved fleire enn 5 påmeldte
 • Tid: Kursdagar er torsdag og fredag, varigheit 9-15.30 begge dagar.
 • Stad: Røde Kors konferansesenterHausmanns gate 7, Oslo
 • Maks 12 deltakarar. Hvis det blir fullt er det "førstemann til mølla" som gjelder
 • Spørsmål? Kontakt Are på [email protected] eller på mobil 908 70 026
Gå til påmelding

Sagt om kurset

Elisabeth Heidenstrøm

Customer Marketing Manager, Sopra Steria

Utrolig nyttig kurs med masse praktiske eksempler som gjør det enkelt å ta i bruk kjernemodellen med en eneste gang. Gleder meg til å teste det ut på egne prosjekter!

Evind Skogen

Fagansvarlig innhold, Netlife

Dette var en grundig og god innføring i kjernemodellen fra A-Å. Det er et utrolig praktisk verktøy, og selv om jeg har brukt det i flere år var det veldig nyttig med en skikkelig gjennomgang fra "Mr Kjernekar" Are.

Jarle Stokkland

Nettredaktør, NVE

Med inspirerende metodikk fikk jeg god forståelse av metoden, og jeg føler meg kompetent og motivert til å ta i bruk kjernemodellen og ikke minst fasilitere kjerneverksted i min organisasjon.

Kursholder

Are Gjertin Urkegjerde Halland

Are (også kjent som "Kjernekaren") er opphavsmann til kjernemodellen, og en nestor innenfor fagfelter som brukertesting, informasjonsarkitektur, innholdsstrategi og innholdsdesign. Han lever av å spre det glade budskap om kjernemodellen :-)

Mer om Are