Kjøp boka
Strategisk innholdsdesign med kjernemodellen

«Hvis du skal velge ett kurs i digital strategi / innholdsstrategi / innholdsdesign, så er er kjernemodellen med Are Halland top of the list!»

- Terje Mjåset, digital innholdsrågiver

Oslo 27. september kl 9-12
Digitalt: 29. september kl 9-12

Ein effektiv introduksjon til kjernemodellen 

Lær deg den enkle oppskrifta for å lage brukarvennlege nettsider, produkter og tenester med høg strategisk verdi.

Kjernemodellen hjelper deg å

 • tenke strategisk og brukarorientert samtidig
 • sjå tenesta di i eit heilheitsperspektiv
 • samarbeide på tvers av siloar og fagområder
 • sette innhaldet i sentrum
 • starte med det viktigaste
 • gjere det enkelt og konkret

Les meir om kjernemodellen her

Om kurset

På dette effektive 3-timerskurset lærer du deg det du treng å vite for å kome i gang med å bruke modellen i din eigen organisasjon.

Opphavsmannen forklarer deg metoden trinn for trinn gjennom praktiske øvelsar. Opplegget er ein forbedra utgave av workshopen fra CONFAB, som fekk 4,9 av 5 mulige i rating av deltakarane.

Kurset gir også grunnlag for å gå vidare på MASTERCLASS i kjernemodellen, der du også kan bli sertifisert fasilitator av kjerneverksted.

Kven passar kurset for?

Kurset passar for deg som ønsker ein praktisk metode for å skape brukarfokusert innhold og funksjonalitet med høg strategisk verdi.

Til dømes:

 • nettredaktørar og innholdsdesignarar som ønsker å involvere nøkkelpersoner i organisasjonen i å skape innhald av høg kvalitet
 • konsulentar og markedsførarar som ønsker involvere kunden og skape forankring og eigarskap til prioriteringar i prosjektet
 • prosjektleiarar og smidigcoachar som ønsker å skape ei omforent forståing av prioriteringar i tverrfaglege team
 • designarar og tenestedesignarar som ønsker ein deltakande designmetodikk for å ta kundereisen ned på jorda og skape framdrift og forankring
 • alle andre som ønsker å lage bedre innhald, være seg for sosiale medier, nettsider eller andre produkter og tjenester

Sjølv om du kjenner kjernemodellen godt fra før, vil du ha stort utbytte av å lære deg dei seinaste oppdateringane i malar og relaterte metoder.

Har du lest boka, er dette ein perfekt må å få praktisert teorien.

Kurshaldar

Are Gjertin Urkegjerde Halland er opphavsmannen til kjernemodellen. Han har jobba med digital strategi, kommunikasjon og design i eit kvart århundre og blir rekna som ein nestor innanfor fagfelta brukartesting, informasjonsarkitektur og innhaldsdesign.

Fra 2006 til 2018 jobba han i Netlife Design, der han etablerte kjernemodellen som ein hjørnesteinsmetodikk. I 2019 jobba han i UX- og innovasjonsavdelinga i FINN, før han starta for seg selv som uavhengig rådgjevar og "kjernekar" i 2020.

Har er også medforfattar av boka "Kjernemodellen - et praktisk verktøy for å lage bedre digitale tjenester" (Kraft forlag 2021).

Les meir om Are her

Praktisk informasjon

 • Pris
  • 3400 inkl mva 
 • Rabattar
  • 10% rabatt ved fleire enn 2 påmeldte fra samme organisasjon
  • 20% rabatt ved fleire enn 5 påmeldte.
 • Fysisk kurs (Oslo)
 • Onlinekurs (Zoom/Miro)
  • Torsdag 29. september kl 9-12
 • Spørsmål? Kontakt Are på [email protected] eller på mobil 908 70 026
Gå til påmelding Oslo 27. september
Gå til påmelding online 29. september

 

Sagt av kursdeltakere

«Thank you for an amazing workshop — the perfect blend of informational, interactive and inspirational!»
Ann Key, Content Strategy Team Lead, Aha Media Group

 «Et virkelig matnyttig kurs om en resultatfokusert modell!»
Linn Hustad, senior designer i Gnist Design

«Det faglige innholdet var helt i verdensklasse.»
Jarle Stokland, webredaktør i NVE

 

 

Sagt om kjernemodellen

«Kjernemodellen er det smarteste verktøyet du kan bruke når du skal jobbe med de viktigste områdene i tjenesten din, på nettsiden din eller i nettbutikken din.»
Are W. Sandvik, kommunikasjonssjef i ShiftX

«Kjernemodellen virker. I all sin enkelhet, og med all sin kraft, gjør den oss i stand til å balansere brukerne sine oppgaver med våre egne mål. For oss har den vært helt sentral i arbeidet med å gjøre kundeorientering til noe mer enn tomprat.»  
Torstein Aas-Hansen, digital sjefredaktør i Gjensidige

«Alle som jobber med nettsider bør lære seg kjernemodellen.»
Anders Hakstun, UX- og informasjonsstrategi i Bouvet